AKTUALNOŚCI

Regulamin "Gra miejska"

ZDROWA I SPORTOWA PONIATOWA

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Śladami Kwiatkowskiego”

 

 1. Obowiązkiem każdego zespołu jest zachowanie bezpieczeństwa i reguł fair play.
 2. Przed rozpoczęciem zawodów dwuosobowe drużyny rejestrują się na placu przy ul. Brzozowej w namiocie Stowarzyszenia i losują numer startowy. Rejestracja będzie odbywała się od 14.30 do 15.00 w niedzielę 18 czerwca 2017r.
 3. Zespoły otrzymują mapy z trasą przejazdu i zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi oraz regulamin turnieju.
 4. Pierwsi zawodnicy wystartują o godz. 15.30, kolejni co pięć minut.
 5. Należy wystartować z linii START, po sygnale kontrolera.
 6. Zadaniem drużyny jest jak najszybsze pokonanie trasy, na której znajduje się 6 punktów kontrolnych. Drużyna decyduje o kolejności ich zaliczania.
 7. Koniecznie należy zachować otrzymane kartki, na nich swoje adnotacje będą zamieszczać zespoły patrolowe.
 8. Obowiązkowo trzeba zameldować się na wszystkich punktach kontrolnych zaznaczonych na mapkach i wykonać zadania. Jeżeli drużyna nie odpowie prawidłowo na pytanie, będzie miała karną 1 minutę, która zostanie dodana do łącznego czasu przejazdu.
 9. Na każdym punkcie kontrolnym drużyna otrzyma jedno pytanie oraz zadanie pomocnicze. Każdy zespół musi zebrać wszystkie „ślady” Kwiatkowskiego, uzupełnić kartę uczestnika i jak najszybciej zameldować się na linii METY.
 10. Na punkcie kontrolnym pierwszeństwo ma zespół, który jako pierwszy się zameldował, oczywiście muszą zameldować się obie osoby.
 11. Po zameldowaniu się na 6 punktach kontrolnych i wykonaniu zadań drużyna wraca, przekracza linię METY i melduje się u kontrolera, który zapisuje łączny czas przejazdu z uwzględnieniem adnotacji grup patrolowych. Brak wspomnianej w punkcie 8. kartki powoduje dyskwalifikację.
 12. Tylko jedna drużyna ma możliwość zdobycia finałowej nagrody. Dwa wyróżnienia otrzymują zespoły, które jako kolejne najszybciej pokonały trasę, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki.

 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I DOBREJ ZABAWY