Cele Stowarzyszenia

Marzymy o ZDROWEJ PONIATOWEJ rozumiejąc zdrowie nie tylko dosłownie, lecz przede wszystkim jako pozytywne nastawienie do życia, życzliwość wobec innych, działania profilaktyczne.

Marzymy o SPORTOWEJ PONIATOWEJ interpretując sport jako aktywną formę wypoczynku, zaangażowanie w życie miasta, gminy, regionu, kraju …

 

Nasze motto: 

Jeżeli chcemy, aby świat był lepszy zacznijmy od siebie.


Propagujemy zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną, turystyczną i rekreację.

Organizujemy wycieczki i rajdy rowerowe.

Promujemy miasto i gminę Poniatowa.

Działamy na rzecz tworzenia w powiecie opolskim profesjonalnych ścieżek rowerowych.

Pragniemy dać dobry przykład dzieciom i młodzieży. Pokazać im, jak wiele przyjemności dostarcza aktywny wypoczynek.

Zachęcamy do aktywności fizycznej seniorów, przekonując, że ruch to zdrowie i dłuższe oraz przyjemniejsze życie.

Organizujemy wypoczynek pod żaglami na jeziorach i morzach.

Chcemy zachęcić do uprawiania na naszym terenie narciarstwa biegowego.


Szczegółowe cele zostały sformułowane w STATUCIE STOWARZYSZENIA.